best site maker


W co gramy?

Najczęściej na naszych stołach pojawiają się:
-Malifaux
-Warhammer 9th Age
-Warzone: Ressurection
-Blood Bowl
-Warhammer 40.000 (rzadko)
-Necromunda (wdrażamy)